Przeglądy techniczne pojazdów

W ramach przeglądów technicznych Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Anika wykonuje: • okresowe badania techniczne motocykli, ciągników rolniczych, samochodów osobowych, autobusów, samochodów ciężarowych, przyczep ciężarowych, motorowerów, pojazdów wolnobieżnych i wielu innych, • badania techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska, • badania techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska, • dodatkowe badania techniczne pojazdu, • sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych. Na życzenie klienta możemy wysyłać SMS przypominający o terminie wygaśnięcia przeglądu.

Lp. Wyszczególnienie Cena w zł.
(brutto)
1 Okresowe badanie techniczne:
1.1 motocykl, ciągnik rolniczy 62,00
1.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1) 98,00
1.3 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 153,00
1.4 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy 176,00
1.5 autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 199,00
1.6 przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 40,00
1.7 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. 50,00
1.8 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 70,00
1.9 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 78,00
1.10 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 163,00
1.11 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. 177,00
1.12 pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63,00
1.13 tramwaj - wagon silnikowy 330,00
1.14 tramwaj - wagon przegubowy 395,00
1.15 tramwaj - wagon doczepny czynny 250,00
1.16 tramwaj - wagon doczepny bierny 110,00
1.17 trolejbus - badania elektryczne 115,00
1.18 motorower 50,00
1.19 pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej 62,00
2 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1 skuteczności i równomierności działania hamulców 20,00
2.2 skuteczności działania hamulców tramwaju 120,00
2.3 skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu 50,00
2.4 ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14,00
2.5 połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20,00
2.6 toksyczności spalin 14,00
2.7 poziomu hałasu 20,00
2.8 geometrii kół jednej osi 36,00
2.9 działania amortyzatorów jednej osi 14,00
2.10 wszystkich innych usterek łącznie 20,00
3 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
3.1 określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4) 22,00
3.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
3.3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51,00
4 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 20,00
4.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
5 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
5.1 który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00
5.2 który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00
5.3 który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85,00
5.4 autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) 126,00
5.5 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00
5.6 w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym 82,00
5.7 o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 50,00
5.8
skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu
w celu identyfikacji lub ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji
jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska
60,00
94,00
5.9 w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego 94,00
5.10 pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym 50,00
5.11 dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego 120,00
6 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
6.1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 35,00
6.2 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 21,00
6.3 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 48,00
6.4 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 41,00
6.5 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 41,00
6.6 wykonanie numeru nadwozia 49,00
6.7 wykonanie numeru silnika 49,00
6.8 wykonanie tabliczki i jej umieszczenie 36,00
6.9 sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych 82,00
6.10 pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy 255,00
Regularne badania techniczne pojazdów

Regularne przeprowadzenie badań technicznych pojazdu to obowiązek każdego kierowcy. Dbanie o systematyczne sprawdzanie stanu samochodu bez wątpienia wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo jazdy. Nie da się ukryć, że w trakcie eksploatacji auta poszczególne części zużywają się, dlatego co jakiś czas należy je wymienić. Przegląd techniczny jest właśnie od tego, by zdiagnozować, co wymaga wymiany. W naszej stacji przegląd auta dokonywany jest przez diagnostów w sposób rzetelny i dokładny. Dzięki temu, nie tylko otrzymasz możliwość poruszania się pojazdem przez kolejny rok, ale realnie poznasz jego kondycję czy zużycie układów.

Gwarancja bezpieczeństwa

Podczas wizyty w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów nasz wykwalifikowany diagnosta sprawdzi wszystkie podzespoły w pojeździe, które wpływają na komfortową i bezpieczną jazdę. Jeśli podczas takiego badania zostaną wykryte jakiekolwiek usterki, oferujemy możliwość naprawienia ich w naszym warsztacie. Odpowiednio wczesna diagnoza usterek pozwoli zaoszczędzić pieniądze, uniknąć nieprzyjemnych sytuacji na drodze i zwiększy komfort poruszania się autem. Ponadto, do każdego przeglądu staramy się dodać miły gadżet dla Państwa auta: od ramek rejestracyjnych i zawieszek zapachowych, przez breloki do kluczy po płyny do spryskiwaczy.