Data wykonania przeglądu na stacji kontroli pojazdów